logo AMW

Publikacje Pracowników, Doktorantów i Studentów AMW
Zapytanie: MODELOWANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | Pobierz plik do edytora | | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000003693
Autorzy: Marcin Zacharewicz.
Tytuł pracy: Możliwości oceny parametrycznej stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego o niskiej podatności diagnostycznej
Adres wydawniczy: Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2019
Opis fizyczny: 144 s. : fot., il., wykr.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 123 poz., s. 137-144
p-ISBN: 978-83-952141-5-8

Liczba arkuszy: 7.00
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: okrętowy silnik tłokowy ; diagnostyka ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: marine diesel engine ; diagnostic ; modeling
Charakt. formalna: polski, monografia naukowa, książka, wydawnictwo zwarte
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]
2/22
Nr opisu: 0000003932
Autorzy: Mirosław Chmieliński.
Tytuł pracy: Ogólne założenia modelowania i zarzadzania portami morskimi i terminalami podczas przeładunku materiałów wybuchowych
Tytuł pracy w innym języku: General assumptions of modeling and management in seaports reloading of explosives

Czasopismo: Przegląd Mechaniczny
Szczegóły: 2019 : R. 78, nr 7-8, s. 32-35, rys.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Konferencja: XXIII Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji
Miejsce konferencji: Pisz : 2019.05.13, 2019.05.17
Bibliografia: 11 poz., s. 35
p-ISSN: 0033-2259
e-ISSN: 2450-8209

Liczba arkuszy: 0.20
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: transport ; materiał wybuchowy ; modelowanie ; zarządzanie
Angielskie hasła przedmiotowe: explosive ; transport ; modeling ; management
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; Scopus ; PBN - Polska Bibliografia Naukowa
DOI:
3/22
Nr opisu: 0000003948
Autorzy: Artur Bogdanowicz, Tomasz Kniaziewicz.
Tytuł pracy: Simulation of concentrations harmful compounds from main ship's propulsion engine cooperating with a fixed pitch propeller in dynamic states
Czasopismo: Combustion Engines
Szczegóły: 2019 : vol. 178, nr 3, s. 51-55
Uwagi: streszczenie w j. ang.
Bibliografia: 8 poz., s. 55
p-ISSN: 2300-9896

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: symulacja ; modelowanie ; emisja ; okrętowy tłokowy silnik spalinowy
Angielskie hasła przedmiotowe: simulation ; modelling ; emission ; marine diesel engine
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
4/22
Nr opisu: 0000003613
Autorzy: Tomasz Kniaziewicz, Marcin Zacharewicz.
Tytuł pracy: A physical model of energetic processes in a diesel marine generator set
Czasopismo: Combustion Engines
Czasopismo: Silniki Spalinowe

Szczegóły: 2018, nr 175 (4), s. 10-17, schem.
Uwagi: streszczenie w j. ang.
Bibliografia: 12 poz., s. 17
p-ISSN: 2300-9896

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: model fizyczny ; modelowanie ; silnik spalinowy ; diagnostyka
Angielskie hasła przedmiotowe: physical model ; modeling ; diesel engine ; diagnostics
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
5/22
Nr opisu: 0000003553
Autorzy: Tomasz Kniaziewicz, Marcin Zacharewicz.
Tytuł pracy: Ocena adekwatności modelu okrętowego tłokowego silnika spalinowego opracowanego na potrzeby badań diagnostycznych
Tytuł pracy w innym języku: The adequacy of marine diesel engine model developed for diagnostic test

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Czasopismo: Scientific Journal of Gdynia Maritime University

Szczegóły: 2018, nr 108, s. 67-80, tab., rys.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 14 poz., s. 79-80
p-ISSN: 1644-1818
e-ISSN: 2451-2486

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: diagnostyka ; modelowanie ; adekwatność
Angielskie hasła przedmiotowe: diagnostics ; modeling ; adequacy
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; PBN - Polska Bibliografia Naukowa
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
6/22
Nr opisu: 0000002704
Autorzy: Mirosław Chmieliński.
Tytuł pracy: Możliwości wspomagania wybranych ekspertyz i opinii specjalistycznych w obszarze bezpieczeństwa przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych
Tytuł pracy w innym języku: The ability to assist selected expert opinions and expertise in the area of security using various computer programs

Czasopismo: Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
Czasopismo: Problems of mechatronics. Armament, aviation, safety engineering

Szczegóły: 2017 : t. 8, nr 2 (28), s. 159-176, il.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 10 poz., s. 175-176
p-ISSN: 2081-5891

Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: informatyka ; bezpieczeństwo ; program komputerowy ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: computer science ; computer program ; modeling ; simulation
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY-NC-ND
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
7/22
Nr opisu: 0000002970
Autorzy: Artur Bogdanowicz, Tomasz Kniaziewicz, Marcin Zacharewicz.
Tytuł pracy: Physical model of energetic processes in the marine diesel engine
Tytuł pracy w innym języku: Model fizyczny procesów energetycznych zachodzących w okrętowym tłokowym silniku spalinowym

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Czasopismo: Scientific Journal of Polish Naval Academy

Szczegóły: 2017 : R. 58, nr 4(211), s. 5-12, schem.
Uwagi: streszczenie w j. ang., pol.
Bibliografia: 10 poz., s. 11-12
p-ISSN: 0860-889X
e-ISSN: 2300-5300

Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: okrętowy tłokowy silnik spalinowy ; model fizyczny ; diagnostyka ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: marine diesel engine ; physical model ; diagnostics ; modeling
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; Google Scholar
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
8/22
Nr opisu: 0000002327
Autorzy: Tomasz Kniaziewicz.
Tytuł pracy: Modeling of emissions and dispersion of harmful compounds from marine main propulsion diesel engines of vessels navigating in specified water basins
Tytuł pracy w innym języku: Modelowanie emisji i dyspersji związków szkodliwych pochodzących ze spalin silników napędu głównego jednostek pływających po określonym akwenie

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Czasopismo: Scientific Journal of Polish Naval Academy

Szczegóły: 2016 : R. 57, nr 4 (207), s. 55-73, il. wykr.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 15 poz., s. 71-72
p-ISSN: 0860-889X
e-ISSN: 2300-5300

Liczba arkuszy: 0.90
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; emisja ; jednostki pływające ; silniki okrętowe ; rzeczywiste warunki
Angielskie hasła przedmiotowe: modeling ; emission ; ship ; marine engines ; real operating conditions
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; Google Scholar
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
9/22
Nr opisu: 0000001719
Autorzy: Jerzy Merkisz, Leszek Piaseczny, Tomasz Kniaziewicz.
Tytuł pracy: Zagadnienia emisji spalin silników okrętowych
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016
Opis fizyczny: 398 s. : il., tab., schem., wykr.
Bibliografia: 294 poz., s. [381]-398
p-ISBN: 978-83-7775-399-6

Liczba arkuszy: 20.00
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: emisja spalin ; silniki okrętowe ; modelowanie ; metodyka pomiarów ; metody ograniczania emisji
Angielskie hasła przedmiotowe: exhaust gas emission ; marine engines ; modeling ; measurement methods ; emission reduction methods
Charakt. formalna: polski, monografia naukowa, książka, wydawnictwo zwarte
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]
10/22
Nr opisu: 0000001563
Autorzy: Leszek Wontka, Tomasz Kniaziewicz.
Tytuł pracy: Modelowanie strat mechanicznych okrętowego tłokowego silnika spalinowego
Tytuł pracy w innym języku: Modelling of mechanical losses in marine diesel engine

Czasopismo: Combustion Engines
Czasopismo: Silniki Spalinowe

Szczegóły: 2015, nr 3 (162), s. 1001-1006, schemat, wykr.
Uwagi: abstrakt w j. pol., ang.
Bibliografia: 9 poz., s. 1006
p-ISSN: 2300-9896

Liczba arkuszy: 1.0
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: tłokowy silnik okrętowy ; średnie ciśnienie indykowane ; straty mechaniczne ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: marine diesel engine ; mean indicated pressure ; mechanical losses ; modeling
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
11/22
Nr opisu: 0000001562
Autorzy: Marcin Zacharewicz, Tomasz Kniaziewicz, Aleksy Cwalina.
Tytuł pracy: Ocena stanu technicznego silnika tłokowego okrętowego zespołu prądotwórczego na podstawie pomiarów energetycznych prądnicy synchronicznej
Tytuł pracy w innym języku: Assessment of technical condition of marine auxiliary diesel engine on the basis of electrical measurements of synchronous generator

Czasopismo: Combustion Engines
Czasopismo: Silniki Spalinowe

Szczegóły: 2015, nr 3 (162), s. 170-176, il., schematy, wykr.
Uwagi: abstrakt w j. ang., pol.
Bibliografia: 10 poz., s. 175-176
p-ISSN: 2300-9896

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: diagnostyka ; okrętowe tłokowe silniki spalinowe ; modelowanie ; model fizyczny ; model matematyczny
Angielskie hasła przedmiotowe: diagnostics ; marine diesel engine ; mathematical model ; physical model
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
12/22
Nr opisu: 0000001433
Autorzy: Marcin Kluczyk, Andrzej Grządziela.
Tytuł pracy: Simulation model of four stroke, six cylinder marine diesel engine
Czasopismo: Solid State Phenomena
Szczegóły: 2015 : vol. 236, pp. [113]-118, il., wykr.
Uwagi: abstrakt w j. ang.
Konferencja: 4th Symposium on Mechatronics Systems, Mechanics and Materials
Miejsce konferencji: Władysławowo : 2014.11.19, 2014.11.20
Uwaga specjalna: tytuł numeru: Engineering Research of Vehicles edited by Andrzej Grządziela, Bogdan Pojawa and Piotr Szymak
Bibliografia: 15 poz., p. 118
p-ISSN: 1012-0394
e-ISSN: 1662-9779

p-ISBN: 978-3-03835-510-6

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: silnik tłokowy ; modelowanie ; instalacja paliwowa
Angielskie hasła przedmiotowe: piston engine ; modeling ; fuel installation
Charakt. formalna: zagraniczny, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Scopus
DOI:
13/22
Nr opisu: 0000000965
Autorzy: Marek Dudziński, Andrzej Grządziela, Marcin Kluczyk.
Tytuł pracy: Identyfikacja częstotliwości rezonansowych modelu wytwornicy spalin silnika turbinowego z użyciem procedury order tracking
Tytuł pracy w innym języku: Resonance frequency identification in a combustion gas generator model of a turbine engine with order tracking procedure

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Czasopismo: Scientific Journal of Polish Naval Academy

Szczegóły: 2014 : [t.] 55, nr 2 (197), s. 5-22, il., tab., wykr.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 6 poz., s. 22
p-ISSN: 0860-889X
e-ISSN: 2300-5300

Liczba arkuszy: 0.5
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; częstotliwości rezonansowe ; silniki turbinowe ; śledzenie rzędów
Angielskie hasła przedmiotowe: modeling ; resonant frequencies ; turbine engine ; order tracking
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus ; Google Scholar ; WorldWideScience.org
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
DOI:
14/22
Nr opisu: 0000002465
Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała.
Tytuł pracy: Innowacyjne rozwiązania trenażera morskiego zestawu rakietowoartyleryj skiego dla Marynarki Wojennej RP
Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz
Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014
Opis fizyczny: s. [1-21] : fot., rys.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna
Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2016.06.24
Bibliografia: 14 poz., s. [20-21]
e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 1.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: trenażer ; modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; wykonywanie zadań ogniowych
Angielskie hasła przedmiotowe: training simulator ; modeling
Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
15/22
Nr opisu: 0000000959
Autorzy: Andrzej Grządziela, Bogdan Szturomski, Marcin Kluczyk.
Tytuł pracy: Modeling of the minehunters hull strenght
Czasopismo: Advanced Materials Research
Szczegóły: 2014 : vol. 1036, pp. 189-194, il., wykr.
Uwagi: abstrakt w j. ang.
Konferencja: Modern Technologies in Industrial Engineering
Miejsce konferencji: Gliwice : 2014.07.13, 2014.07.16
Uwaga specjalna: tytuł numeru: Modern Technologies in Industrial Engineering II, ed.Constantin Carausu, Andrzej Wrobel, Emil Oanta, Alexei Toca, Alexander Mikhaylov and Dumitru Nedelcu
Bibliografia: 11 poz., p. 194
p-ISSN: 1662-8985

p-ISBN: 978-3-03835-255-6
e-ISBN: 978-3-03826-639-6

Liczba arkuszy: 0.5
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; detonacja ; wibracje ; okręt wojenny ; MES
Angielskie hasła przedmiotowe: modeling ; detonation ; vibration ; naval vessel ; FEM
Charakt. formalna: zagraniczny, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Scopus
DOI:
16/22
Nr opisu: 0000001382
Autorzy: Jerzy Garus, Adam Polak.
Tytuł pracy: Simulation model of PEM fuel cell operating at hydrogen and oxygen
Tytuł całości: International Conference Mechatronics : ideas for industrial applications
Konferencja: International Conference Mechatronics: ideas for industrial applications:Politechnika Łódzka
Miejsce konferencji: Łódź : May, 12-14, 2014
Adres wydawniczy: [Łódź] : [bw], 2014
Opis fizyczny: p. 20
Liczba arkuszy: 0.05
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: ogniwa paliwowe PEM ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: PEM fuel cells ; modeling
Charakt. formalna: polski streszczenie w monografii naukowej, książce, wyd. zwartym
Język publikacji: POL
17/22
Nr opisu: 0000002464
Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński, Lesław Mroziński, Mirosław Gołyga.
Tytuł pracy: Trendy i nowe możliwości kształcenia inżynierów w Akademii Marynarki Wojennej
Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz
Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014
Opis fizyczny: s. [1-15] : fot.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna
Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2016.06.26
Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD
Bibliografia: 6 poz., s. [15]
e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 1.00
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; projektowanie ; badania
Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
18/22
Nr opisu: 0000002498
Autorzy: Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Mirosław Chmieliński.
Tytuł pracy: Tryton - wielofunkcyjna platforma szkolno-treningowa uzbrojenia morskiego
Tytuł pracy w innym języku: Triton multifunctional training platform of maritime weapons

Tytuł całości: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa" [materiały konferencyjne]
Konferencja: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
Miejsce konferencji: Ryn : 2014.09.15, 2014.09.18
Adres wydawniczy: [Ryn] : [Wojskowa Akademia Techniczna], [2014]
Opis fizyczny: s. 454-466 : fot., rys.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 11 poz., s. 464-465
Liczba arkuszy: 0.60
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: trenażer ; modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; wykonywanie zadań ogniowych
Angielskie hasła przedmiotowe: training simulator ; modeling ; computer simulations ; education ; training ; performing fire missions
Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych
Język publikacji: POL
19/22
Nr opisu: 0000001339
Autorzy: Tomasz Kniaziewicz.
Tytuł pracy: Comparative analysis of methods for determining coefficients of toxic compounds emission in exhaust gases from marine engines
Tytuł pracy w innym języku: Analiza porównawcza metod wyznaczania wskaźników emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych

Czasopismo: Combustion Engines
Czasopismo: Silniki Spalinowe

Szczegóły: 2013, no. 3 (154), pp. 399-406, schematy, wykr.
Uwagi: abstrakt w j. ang., pol.
Uwaga specjalna: pełny tekst artykułu na CD
Bibliografia: 27 poz., p. 405-406
p-ISSN: 0138-0346

Liczba arkuszy: 1.0
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: emisja ; wskaźniki ; związki toksyczne ; silniki okrętowe ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: emission ; coefficients ; toxic compounds ; marine engine ; modeling
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: OTHER
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Adres url:
20/22
Nr opisu: 0000000322
Autorzy: Andrzej Grządziela, Bogdan Szturomski.
Tytuł pracy: Impact modeling of underwater explosion
Czasopismo: Solid State Phenomena
Szczegóły: 2013, vol. 196, pp. 51-61, rys., wykr.
Uwagi: abstrakt w j. ang.
Konferencja: Symposium on Mechatronic Systems, Mechanics and Materials:Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Mechaniczno-Elektryczny
Miejsce konferencji: Gdynia : 2013.02.06, 2013.02.07
Uwaga specjalna: tytuł numeru: Advances in mechatronic systems, mechanics and materials, edited by Jerzy Garus, Piotr Szymak, Bogdan Żak
Bibliografia: 10 poz., s. 61
p-ISSN: 1012-0394

p-ISBN: 978-3-03785-618-5

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; kadłub okrętu ; fale ciśnienia ; wybuch podwodny
Angielskie hasła przedmiotowe: underwater detonation ; modeling ; shock wave ; ship's hull
Charakt. formalna: zagraniczny, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Web of Science ; Scopus
DOI:
21/22
Nr opisu: 0000000297
Autorzy: Zdzisław Zatorski.
Tytuł pracy: Modelowanie i symulacja procesu toczenia stali niestopowej
Tytuł pracy w innym języku: Modelling and simulation of turning process of unalloyed steel

Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Szczegóły: 2013 : vol. 62, nr 2 (670), s. [233]-246, rys., wykr., tab.
Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.
Bibliografia: 25 poz., s. 245-246
p-ISSN: 1234-5865

Liczba arkuszy: 0.50
Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: symulacja ; modelowanie ; walidacja ; proces toczenia ; stal niestopowa
Angielskie hasła przedmiotowe: simulation ; modeling ; validation ; turning process ; unalloyed steel
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List
Adres url:
22/22
Nr opisu: 0000000433
Autorzy: Paweł Wirkowski.
Tytuł pracy: Work parameters of the gas turbine engine during the change of flow passage geometry on the inlet of axial compressor
Czasopismo: Journal of KONES. Powertrain and Transport
Szczegóły: 2009, nr 3, s. 505-510, wykr., tab.
Uwagi: abstrakt w j. ang.
Bibliografia: 6 poz., s. 510
p-ISSN: 1231 -4005

Praca afiliowana przez AMW
Polskie hasła przedmiotowe: silnik turbinowy ; sprężarka osiowa ; regulowane łopatki kierownic ; modelowanie
Angielskie hasła przedmiotowe: gas turbine ; axial compressor ; variable stator vanes ; modeling
Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna AMW